Các thông số cơ bản của thiết bị điện

Posted by at 6 Tháng Sáu, at 10 : 19 AM in

Các thông số cơ bản của thiết bị điện

Hỏi: Tham số điện của tủ điện và thiết bị phân điện là những gì?

thiet-bi-dien

thiet-bi-dien

Đáp. Chúng có những tham số chủ yếu như sau:

a. Điện áp định mức. Tham số điện áp định mức bao gổm cả điện áp công tác và điện áp cách điện định mức. Chúng đều dựa vào mạch điện cụ thể để phân biệt ra.

-  Điện áp cách điện định mức của một mạch điện là căn cứ để xác định cho việc thử nghiệm các bộ phận cách điện, khoảng cách cách điện và khoảng cách phóng điện men theo bề mặt. Ngoài những quy định riêng, còn bất kỳ một điện áp công tác định mức nào của mạch điện cũng đều không thể vượt qua điện áp cách điện định mức cùa mạch điện đó. Giới hạn trên biến động của điện áp công tác thực tế không được vượt quá điện áp cách điện định mức 110%.

b. Dòng điện định mức là dòng điện do xưởng sàn xuất căn cứ vào các số liệu định mức cùa các linh kiện điện đã được dùng, căn cứ vào cách sử dụng cụ thể vào tình trạng lắp đặt các linh kiện, thiếi bị để quyết định.

c. Dòng điện chịu được khi ngắn mạch. Là dòng điện hiệu dụng mà thiết bị có thể chịu đựng được trong điều kiện thử nghiệm ngắn hạn 1s. Nếu không phải là 1s thì phải thuyết minh cho khách hàng được rõ. Đây là một căn cứ quan trọng để xác định khả năng chịu cường độ ngắn mạch của tủ điện và thiết bị phân phối điện.

d. Dòng điện đỉnh mà thiết bị có thể chịu đựng được để làm căn cứ đánh giá hiệu ứng của lực điện động của dòng điện ngắn mạch mà thiết bị cổ thể chịu đựng được.

e. Dòng điện hạn mức khi ngắn mạch của máy cắt điện và dòng điện ngắn mạch của cầu chảy. Đó là dòng điện mong muốn mà mạch điện có thể chịu được trong thời gian tác dộng của khí cụ điện bảo vệ ở điều kiện ngắn mạch định mức.

f. Tần số định mức.

Hệ số phân tán định mức là một quan hệ tỷ lệ giữa tổng dòng điện có khả năng đi qua các mach điện chủ với tổng dòng điện định mức của các mạch điện chủ đó. Hề số này dùng đế khảo sát đặc tính ôn tăng, trong trường hợp mà tủ điện, thiết bị phân phối điện có nhiều mạch điện chủ.

 h. Dòng diện ngắn mach định mức mong muốn là dòng điện mong muốn mà

Biến tần Mitsubishi

Gửi phản hồi