Cấp bảo vệ IP là gì? ý nghĩa các thông số của nó

Posted by at 14 Tháng tám, at 01 : 27 AM in

Trong thiết kế tính toán chúng ta thường thấy các yêu cầu về cấp bảo vệ IP, hoặc trong các thông số kỹ thuật thường ghi Vd: IP55, IP65… Vậy chúng ta hiểu thế nào về các thông số trên. Là người thiết kế hoặc người lựa chọn thiết bị nếu không nắm được ý nghĩa của nó sẽ gặp ít nhiều rắc rối.

Qua đây chúng tôi xin trích dẫn để chia sẻ đến bạn đọc

Ký hiệu cấp bảo vệ  là IP (International Protection)  theo sau nó là 2 chữ số

VD: IP64

Chữ số thứ nhất (6) nói lên độ bảo vệ chống bụi thâm nhập

Chữ số thứ 2 (4) nói lên độ bảo vệ chống nước thâm nhập.

Các mức bảo vệ chống bụi tương ứng (chữ số thứ nhất)

0 – Không có sự bảo vệ đặc biệt nào

1 – Ngăn lại các đối tượng rắn có kích thước lớn hơn 50mm không xâm nhập được vào thiết bị

2 – Ngăn lại các đối tượng rắn có kích thước lớn hơn 12mm không xâm nhập được vào thiết bị

3 – Ngăn lại các đối tượng rắn có kích thước lớn hơn 2,5mm không xâm nhập được vào thiết bị

4 – Ngăn lại các đối tượng rắn có kích thước lớn hơn 1,0mm không xâm nhập được vào thiết bị

5 – Bụi được bảo vệ không hoàn toàn nhưng vẫn đảm bảo sự hoạt động của thiết bị

6 – Thiết bị được đảm bảo chống bụi hoàn toàn, đảm bảo hoạt động tốt trong môi trường nhiều bụi

Các mức bảo vệ chống nước thâm nhập tương ừng (chữ số thứ 2)

0 – Không có sự bảo vệ đặc biệt nào

1 – Chống lại nước chảy vào thiết bị dạng giọt theo phương thẳng đứng

2 – Chống lại nước bắn vào thiết bị dạng giọt tới thiết bị với tất cả các góc nghiêng dưới 15 độ

3 – Chống lại nước phun vào thiết bị với góc nghiêng dưới 60 độ

4 – Chống lại nước tóe từ mọi phía tới thiết bị

5 – Có khả năng chống lại nước được phun từ mọi hướng tới thiết bị

6 – Thiết bị vẫn được bảo vệ khi bị nhúng nước hoàn toàn

7- Bảo vệ thiết bị khi ngâm dưới nước 1m

8- Bảo vệ thiết bị khi ngâm dưới nước trên 1 m

Thiết bị đóng cắt MCCB Mitsubishi


Gửi phản hồi