Công tắc hành trình XCKM… schneider

Mua sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Ten san phamCT hành trình XCKM

Hang san xuatSchneider

GiaLiên hệ

Tinh trangMới 100%

Thông tin chi tiết

Họ công tắc hành trình XCKM… Schneider (Techmecanique)

……

dau cong tac hanh trinh xckm

limit-switches-xckm limit-switches-xckm limit-switches-xckm
Công tắc hành trình XCKM…
Mã SP: XCKM110H29
Đầu tiếp xúc: Metal end
plunger
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

cong tac hanh trinh XCKM…
Mã SP: XCKM102H29
Đầu tiếp xúc: Steel roller
plunger
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

Limit switch XCKM…
Mã SP: XCKM121H29
Đầu tiếp xúc: roller lever plunger horizontal
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

 limit-switches-xckm  limit-switches-xckm limit-switches-xckm
Công tắc hành trình XCKM…
Mã SP: XCKM115H29
Đầu tiếp xúc: Thermoplastic roller lever
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

cong tac hanh trinh XCKM…
Mã SP: XCKM106H29
Đầu tiếp xúc: “Cat’s whisker”
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

Limit switch XCKM…
Mã SP: XCKM510H29
Đầu tiếp xúc: Metal end
plunger
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

 limit-switches-xckm  limit-switches-xckm  limit-switches-xckm

Công tắc hành trình XCKM…
Mã SP: XCKM502H29
Đầu tiếp xúc: Steel roller
plunger
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

cong tac hanh trinh XCKM…
Mã SP: XCKM521H29
Đầu tiếp xúc: roller lever plunger horizontal
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ
Limit switch XCKM…
Mã SP: XCKM515H29
Đầu tiếp xúc: Thermoplastic roller lever
Tiếp điểm: 1N/C + 1N/O
Giá: Liên hệ

 

Xem bảng giá

 

 


Danh mục: Công tắc hành trình.thẻ: Công tác hành trình XCKM.

Chia sẻ bạn bè

Mua sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Phản hồi của bạn