Cấu tạo và nguyên lý của máy cắt điện hạ thế?

Posted by at 19 Tháng 5, at 14 : 12 PM in

Cấu tạo và nguyên lý của máy cắt điện hạ thế?

Cấu tạo và nguyên lý của máy cắt điện hạ thế?

Máy cắt hạ thế ACB hay còn gọi là máy cắt không khí dùng cắt nguồn hạ áp có công suất cao, dưới đây là cấu tạo và nguyên lý hoạt động

cau-tao-may-cat-ha-the

cau-tao-may-cat-ha-the

Máy cắt ACB Schneider

  1. Tiếp điếm chỉnh.
  2. Móc nhảy.
  3. Cầu nhảy.
  4. Nam châm điện (dùng khi nhấn cắt điện).
  5. Nam châm điện (dùng khi mất điện áp).
  6. Độ phận nhẩy diện.
  7. Lưỡng kim.
  8. Độ phận gia nhiệt.
  9. Nút nhấn cắt điện (thường đóng).
  10. Núỉ nhấn.

Dẫn giải:

-  Khi trên đường dây xuất hiện một sự cố ngắn mạch, bộ phận quá dòng số 6 là một nam châm điện đột ngột tác động làm nháy điện làm cho máy cắt ngắi điện.

-  Khi đường dây bị quá tải, nhờ có một điện trở gia nhiệt đấu nối tiếp với đường dây số 8 sẽ tác động làm cong bản lưỡng kim và làm cho nhảy điện và máy cắt ngắt điện.

-  Khi điện áp đường dây giảm xuống một cách nghiêm trọng, nam châm điện số 5 mất điện sẽ nhả ra và lò xo kéo thanh sắt động làm nhảy điện và máy căt cũng ngắt điện.

- Nếu như ấn nút ngắt điện số 9 cũng làm cho nam châm điện số 5 mất điện hoặc là ấn nút nhấn số 10 làm cho nam châm điện số 4 tác động cũng gây nhảy điện và ngắt điện

-  Máy cắt điện gồm có: Hệ thống tiếp điểm, cơ cấu dập hồ quang, cơ cấu nhảy tác động ngắt điện, cơ cấu thao tác, bộ phận nhảy tác động khi quá dòng, nhảy tác động khi mất điện (hoặc điện áp thấp) và cuối cùng là vỏ ngoài, khung giá đỡ v.v…

-  Đi sâu vào kết cấu, máy cất điện có những chi tiết cụ thể như sau:

a. H thống tiếp điểm: Bao gồm tiếp điểm động, tiếp điểm tĩnh, thanh cái tải dòng và dây nối mềm v.v… Hình thức tiếp điểm có các loại như kiểu đối đầu – kiểu cầu và kiểu cắm. Về tiếp điểm thì có các loại: loại đơn tiếp điểm, loại ghép hai tiếp điểm và loại ghép ba liếp điểm.

-  Loại đơn tiếp điểm chỉ có một tiếp điểm chính kiêm luôn tiếp điểm sinh hồ quang.

- Loại ghép hai tiếp điểm có một tiếp điểm chính và một tiếp điểm sinh ra hồ quang.

-  Loại ghép ba tiếp điểm có một tiếp điểm chính, một tiếp điểm sinh ra hồ quang và một tiếp điểm phụ. Tiếp điểm phụ hỗ trợ tiếp điện hồ quang để thực hiện hai lần bảo vệ đối với tiếp điểm chính. Tiếp điểm chính làm nhiệm vụ dẫn dòng điện khi vận hành bình thường nên nó được sản xuất bằng các miếng hợp kim bạc như là bạc-nickcn; bạc-oxyt kẽm; bạc-cácbua vonphram. Còn tiếp điểm sinh hồ quang thường là bợp kim bạc-vonphram-graphít; đồng- vônphram, cũng cố khi lại chỉ là đồng vàng (thau) hoặc đồng đỏ.

b. Cơ cấu dp hồ quang: Chủ yếu là “buồng” dập hồ quang, có rất nhiều hình thức khác nhau nhưng thường là buồng dập hồ quang có nhiêu ngăn hẹp để khử ion.

c. Cơ cấu thua tác: Thông qua cơ cấu thao tác có thể làm cho máy cắt điện thực hiện được ngắt, đóng. Hình thức cơ cấu thao tác có cơ câu thao tác bằng tay, bằng điện động, điện từ khí động v.v… Nếu căn cứ theo phương thức đóng ngắt của cơ cấu thao tác thì có thể phân thành hai loại, đó là đóng điện bằng trữ năng hoặc không dùng trữ năng (năng lượng tích lũy được). Khi đóng điện bằng trữ năng thì không có phụ thuộc gì vào lực tác động và tốc độ do người thao tác bỏ ra, còn nếu đóng điện không dùng trữ năng thì lực và tốc độ đóng lại phụ thuộc vào lực và tốc độ cùa người thao tác. Tất nhiên là phài sử dụng người thành thạo làm việc này.

d. Cơ cấu nhảy tự: Tức là liên hệ giữa cơ cấu thao tác và cơ cấu của hệ thống tiếp điểm liên hệ lại với Khi tay thao tác nằm ở vi trí đóng máy cắt rồi, nếu tác động vào cơ cấu nhảy tự do thì vẫn có thể làm cho máy cắt điện hoạt động, các tiếp điểm rời nhau.

Trang bị nhảy quá dòng: Thông qua trang bị nhảy quá dòng này có thể phản ánh được tình trạng quá dòng lớn hay nhỏ. Khi dòng điện ở lưới điện tăng đến trị số đã chỉnh định, trang bị nhảy quá dòng sẽ tác động sau một thời gian, làm cho máy cắt cô lập mạch điện. Nếu dòng điện quá tải càng lớn thì thời gian cắt mạch điện càng nhanh. Khi dòng điện qua mạch điện lớn đến mức độ là dòng điện ngắn mạch chứ không phải là dòng quá tải, thì máy cắt lập tức cắt mạch điện.

Icu ics là gì |  Máy cắt ACB Mitsubishi

Gửi phản hồi