Lắp đặt cầu dao tự đông (Aptomat, CB, MCB, MCCB) trong lưới chiếu sáng như thế nào?

Posted by at 18 Tháng Sáu, at 15 : 57 PM in

Lắp đặt cầu dao tự đông (Aptomat, CB, MCB, MCCB) trong lưới chiếu sáng như thế nào?

Lắp đặt cầu dao tự đông (Aptomat, CB, MCB, MCCB) trong lưới chiếu sáng như thế nào?

Đáp: Ta có thể chọn dòng điện định mức của cầu chảy và dòng điện định mức của dây chảy để bảo vệ đường dây. Dòng điện định mức của dây chảy phải lớn hơn hoặc bằng dòng điện tính toán của đường dây này.

mcb-mitsubishi

mcb-mitsubishi

MCCB Schneider

Dòng điện định mức của máy cắt của cầu dao tự động (Aptomat, CB, MCB, MCCB) phải bằng hoặc lớn hơn 1/4 – 1/3 so với dòng điện làm việc của đường dây này, như vậy mới có độ dự trữ.

Dòng điện định mức của dây chảy của đèn cạo áp natri và thủy ngân và dòng điện định mức I­N

của đèn dây tóc được chọn như sau:

-  Đối với đèn thủy ngân cao áp, dòng điện định mức của dây chảy là (1,3 – 1,7) In.

-  Đối với đèn natri cáo áp suất thì dòng điện định mức của dây chảy là 1,5 In.

Đó là vì dòng điện khởi động của những loại đèn này đều lớn, thời gian khởi động lại dài, vì thế nên dây chảy phải chọn thích đáng to hơn một chút.

Muốn đảm bảo cho cầu chảy ở hai cấp bảo vệ trên và dưới có tác dụng bảo vệ một cách chọn lọc, tức là khi xuất hiện sự cố ngắn mạch tại đường dây phía dưới thì cầu chảy của cấp này phải phát huy tác dụng bảo vệ, còn dây chảy ở bảo vệ cấp trên không được chảy đứt. Do đó dòng điện định mức của cấp trên tốì thiểu phải lớn hơn dòng điện định mức cấp dưới một chút.

Trong trường hợp chiếu sáng đường giao thông, cứ mỗi đèn phải được bảo vệ bằng một cầu chảy, đó là vì đường dây cáp điện cho đèn đường thì dài, phạm vi lớn, đèn treo lại cao, lại còn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh lộ thiên rất dễ sinh ra sự cố

MCCB Mitsubishi

Gửi phản hồi