Phần mềm load và upload dữ liệu biến tần Schneider

Posted by at 2 Tháng ba, at 01 : 48 AM in

Chia sẻ phần mềm download và upload dữ liệu từ máy tính vào biến tần Schneider,

đây là phần mềm nhỏ gọn cho phép cài đặt trên hệ điều hành window dùng, phần Somove lite cho phép lấy dữ liệu đã cài đặt trên biến tần hoặc cài đặt thông số từ máy tính rồi up lên biến tần, phần mềm này cho phép mô phỏng trên máy tính. phần mềm download và upload dữ liệu cho tất cả các dòng biến tần Schneider như: ATV71, ATV61, TV312, ATV303, ATV212…

Click Download phần mềm SoMove lite

đại lý thiết bị điện schneider

Gửi phản hồi