cảm biến

  • 22 Tháng Chín 2016 at 09 : 45 AM

    Các loại cảm biến – sensor tiệm cận

    Posted by in Thảo luận 4

    cam-bien-cam-ung Các loại cảm biến – sensor tiệm cận   Có 2 loại cảm biến tiệm cận công nghiệp chính là: - Cảm biến tiệm cận cảm ứng – Proximity phát hiện các vật bằng cách tạo ra trường điện từ. Dĩ nhiên, thiết bị chỉ phát hiện được vật kim Chi tiết