CB bảo vệ chống dòng rò

  • 20 Tháng Tư 2015 at 02 : 58 AM

    Thiết bị chống điện giật, cháy nổ

    Posted by in Thảo luận 0

    Thiết bị chống điện giật, chống cháy nổ hay còn gọi là ELCB, RCBO, Áp tomat chống dòng rò… Hiện này hầu hết mọi nhà đều sử dụng điện cho nhiều thiết bị điện trong gia đình. Chắc hẳn ít nhất 1 lần chúng ta dùng thiết bị như nồi Chi tiết