PLC

  • 14 Tháng Bảy 2014 at 07 : 28 AM

    Tài liệu PLC schneider

    Posted by in Tài liệu kỹ thuật 10

    PLC: Programmable Logic Controller hay Programmable Controller là bộ điểu khiển cho phép lập trình ngõ ra bằng tín hiệu analog hoặc digital kết nối với thiết bị hoặc máy tính. Chúng tôi xin chia sẻ tài liệu về các dòng PLC của hãng Electric Schneider Catalogue PLC schneider Modicon_M221: download tai Chi tiết