ý nghĩa Icu Ics của MCCB

  • 4 Tháng Tư 2020 at 15 : 44 PM

    Chỉnh định dòng cắt trên MCCB Mitsubishi

    Posted by in Thảo luận 0

    Cách chỉnh định các thông số cho phép trên MCCB Mitsubishi Trước khi lắp đặt MCCB (công suất lớn) chúng ta cần nắm các thông số của nguồn, tải, và đọc kỹ các thông số trên MCCB, nếu cần chỉnh định các bạn có thể tham khảo các bước sau: Chi tiết