Tuổi thọ của contactor – khởi động từ được hiểu thế nào?

Posted by at 18 Tháng Bảy, at 08 : 18 AM in

Tuổi thọ của contactor – khởi động từ được hiểu thế nào?

Tuổi thọ của Contactor – khởi động từ có ý nghĩa thế nào

Tuổi thọ của công tắc tơ – contactor – khởi động từ gồm có tuổi thọ về cơ giới và tuổi thọ về điện khí. Có thể nói rõ về tuổi thọ như sau:

Trước khi cần sừa chữa hoặc thay thế các chi tiết cơ khí mà công tắc tơ – contactor – khởi động từ đã qua số lần đóng ngắt không tải thí dụ 1000 lần, thì được gọi là tuổi thọ cơ khí 1000 lần.

Trước khi cần sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết mà công tác tơ – contactor – Khởi động từ đã qua số lần đóng ngắc trong điều kiện sử dụng bình thường dưới phụ tải thì được gọi là tuổi thọ điện khí.

Ta nhìn thấy rõ là tuổi thọ của công tắc tơ – contactor – khởi động từ càng có ý nghĩa thực tế .Theo IEC 158-1 qui định chỉ sô” tuổi thọ về điện phải lđn hơn 1/200 tuổi thọ về cơ khí.

Trong trường hợp công tắc tơ – contactor – khởi động từ phải làm việc đóng mở nhiều lần thường xuyên, không đảm bảo yêu cầu, thì phải hạ thấp dung lượng sử dụng để đạt được tuổi thọ tương đối cao.

Lượng hao tổn của tiếp điểm trong một phạm vi nhất định hầu như là tỷ lệ với bình phương của dòng điện ngắt, do đó nếu là dùng loại khởi động từ AC-3 thì tuổi thọ là 300 vạn lần, còn nếu dùng lọai AC-2 thì tuổi thọ chì có 50 vạn lần mà thôi, còn nếu dùng lọai AC-4 thì lại chỉ có 10 vạn lần đóng ngắt. Tóm lại tuổi thọ của công tắc tơ – contactor – khởi động từ rất khắc nhau nên phải coi trọng vấn đề này.

Biến tần Mitsubishi

Gửi phản hồi