PLC schneider Modicon Premium

Mua sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Ten san phamPLC-Premium

Hang san xuatSchneider

GiaLiên hệ

Tinh trangMới 100%

Thông tin chi tiết

PLC modicon premium được thiết kế mạnh mẽ với bộ xử lý cấp cao thống nhất, các chức năng và ứng dụng không bị hạn chế

–   CPU hiệu suất cao với 37 ns theo hướng dẫn và lên đến 7 Mb của chương trình

–   Ngôn ngữ lập tình với 5 ngôn ngữ theo tiêu chuẩn IEC: LD, ST, FBD, SFC, IL

–   Hệ thống đa nhiệm cao cấp

–   Một hệ thống nhỏ gọn (mô-đun mật độ rất cao) đặc biệt thoải mái trong kiến trúc mở rộng (phân phối của 16 kệ trong thời gian thực mà không lặp lại)

–   Các module ứng dụng được được thiết kế đa dạng cho phép lựa chọn các ứng dụng rộng rãi (an toàn, xử lý phản xạ, truy cập, điều khiển vị trí, chuyển động, trọng lượng, lưu trữ dữ liệu)

–   Tất cả các Ethernet TCP / IP Transparent Ready dịch vụ: quét IO, dữ liệu toàn cầu, máy chủ web, tin nhắn e-mail, truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu, TCP Open, Network Time Protocol, vv…

–   Tích hợp nhiều cổng: cổng USB, cổng Ethernet TCP / IP với máy chủ Web, hoặc CANopen FIP cổng chính, cổng nối tiếp Modbus
–   Cung cấp các kết nối rộng: AS-Interface, Modbus Plus, INTERBUS hoặc PROFIBUS DP

  •  Các mã họ PLC Premium
Mã PLC Thông số kỹ thuật cơ bản
ABE7CPA03:  connection sub-base ABE7 – for distribution of 8 analog channels
ABE7CPA31:  connection sub-base ABE7 – for distribution of 8 analog input channels
TSXAEY1600:  analog input module Modicon Premium – 16 I multirange
TSXAEY1614:  analog input module Modicon Premium – 16 I thermocouple ± 63 mV
TSXAEY414:  analog input module Modicon Premium – 4 I multirange
TSXAEY420:  fast analog input module Modicon Premium – 4 I multirange
TSXAEY800:  analog input module with common point Modicon Premium – 8 I multirange
TSXAEY810:  isolated analog input module Modicon Premium – 8 I multirange
TSXASY410:  analog output module Modicon Premium – 4 O multirange
TSXASY800:  analog output module Modicon Premium – 8 O multirange
TSXCAY21:  motion control modules – for servomotors – 8 ms..10 s – 2 axis
TSXCAY22:  motion control modules – for servomotors – 8 ms..10 s – 2 axis
TSXCAY33:  motion control modules – for servomotors – 8 ms..10 s – 3 axis
TSXCAY41:  motion control modules – for servomotors – 8 ms..10 s – 4 axis
TSXCAY42:  motion control modules – for servomotors – 8 ms..10 s – 4 axis
TSXCCY1128:  electronic cam module – 128 cams – 1 axis – 7 W
TSXCFY11:  motion control module – for stepper motors – Unity Pro – 1 axis – 3.8 W
TSXCFY21:  motion control module – for stepper motors – Unity Pro – 2 axes – 5.6 W
TSXCPP110:  CANopen bus master PCMCIA card – V4.02 – class M00
TSXCSY164:  multi axis control module – for SERCOS digital servo drives – 1800 mA at 5 V DC
TSXCSY84:  multi axis control module – for SERCOS digital servo drives – 1800 mA at 5 V DC
TSXCSY85:  multi axis control module – for SERCOS digital servo drives – 1800 mA at 5 V DC
TSXCTY2A:  2 channels counter modules – 40 kHz – 30 mA at 24 V DC, 280 mA at 5 V DC
TSXCTY2C:  2 channels measurement and counter module – 15 mA at 24 V DC, 850 mA at 5 V DC
TSXCTY4A:  4 channels counter modules – 40 kHz – 36 mA at 24 V DC, 330 mA at 5 V DC
TSXDEY08D2:  discrete input module Modicon Premium – 8 I 24 V DC
TSXDEY16A2:  discrete input module Modicon Premium – 16 I 24 V AC
TSXDEY16A3:  discrete input module Modicon Premium – 16 I 48 V AC
TSXDEY16A4:  discrete input module Modicon Premium – 16 I 100..120 V AC
TSXDEY16A5:  discrete input module Modicon Premium – 16 I 200..240 V AC
TSXDEY16D2:  discrete input module Modicon Premium – 16 I 24 V DC
TSXDEY16FK:  discrete input module Modicon Premium – 16 I 24 V DC
TSXDEY32D2K:  discrete input module Modicon Premium – 32 I 24 V DC
TSXDEY32D3K:  discrete input module Modicon Premium – 32 I 48 V DC
TSXDEY64D2K:  discrete input module Modicon Premium – 64 I 24 V DC
TSXDMY28FK:  discrete I/O module Modicon Premium – 16 I 24 V DC – 12 O solid state
TSXDMY28RFK:  discrete I/O module Modicon Premium – 16 I 24 V DC – 12 O solid state
TSXDSY08R4D:  discrete output module Modicon Premium – 8 O relay
TSXDSY08R5A:  discrete output module Modicon Premium – 8 O relay
TSXDSY08S5:  discrete output module Modicon Premium – 8 O solid state
TSXDSY08T2:  discrete output module Modicon Premium – 8 O solid state
TSXDSY16R5:  discrete output module Modicon Premium – 16 O relay
TSXDSY16S5:  discrete output module Modicon Premium – 16 O solid state
TSXDSY16T2:  discrete output module Modicon Premium – 16 O solid state
TSXDSY32T2K:  discrete output module Modicon Premium – 32 O solid state
TSXDSY64T2K:  discrete output module Modicon Premium – 64 O solid state
TSXIBY100:  InterBus bus module – industrial bus – for Premium PLC – 500 mA at 5 V DC
TSXISPY101:  ISP Plus weighing module – 50 measurements per second – 10 V DC
TSXP57103M:  single-format PL7 processor – 440 mA 5 V DC
TSXP57104M:  Unity processor – 2 racks (12 slots) / 4 racks (4/6/8 slots) – 850 mA, 5 V DC
TSXP57153M:  single-format PL7 processor – 530 mA 5 V DC
TSXP571634M:  Unity processor – 2 racks (12 slots) / 4 racks (4/6/8 slots) – 1650 mA, 5 V DC
TSXP57203M:  double-format PL7 processor – 550 mA 5 V DC
TSXP57204M:  Unity processor – 8 racks (12 slots)/16 racks (4/6/8 slots) – 850 mA 5 V DC
TSXP57253M:  double-format PL7 processor – 820 mA 5 V DC
TSXP572623M:  double-format PL7 processor – transparent ready – 1110 mA 5 V DC

 

PLC-Premium

PLC-Premium

 


Danh mục: PLC_schneider.thẻ: Modicon-Premium and PLC M340-BMX.

Chia sẻ bạn bè

Mua sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Phản hồi của bạn